Veelgestelde vragen

Waarom adviseert de defibrillator niet altijd een schok toe te dienen?
De AED schokt slechts twee hartritmes: ventriculaire fibrillatie en ventriculaire tachycardie. Er zijn echter ook andere ritmes die met een plotselinge hartstilstand geassocieerd zijn, maar deze kunnen niet met een defibrillatieschok behandeld worden. In dat geval is hoogwaardige reanimatie de enige behandeling die gegeven kan worden totdat de ambulance komt. Daarom leveren de AED Plus® en AED Pro® niet alleen een schok, maar geven ze de hulpverlener via onze Real CPR Help-technologie tevens instructies over het uitvoeren van reanimatie van goede kwaliteit.

Wat is Real CPR Help?
Real CPR Help® technologie is door ZOLL® ontwikkeld en ingebouwd in al onze defibrillators. Het geeft de hulpverlener realtime feedback over het tempo en de diepte van borstcompressies tijdens reanimatie. Er is klinisch bewezen dat deze technologie de kwaliteit van reanimatie die aan slachtoffers van een hartstilstand wordt geleverd met 277% verbetert.

Hoe lang gaan de batterijen mee?
De batterijen die met de AED Plus worden meegeleverd gaan tot 5 jaar mee in standby-modus en kunnen tot 300-400 schokken leveren, of 13 uur continue bewaking. Wanneer u gewaarschuwd wordt dat de batterij bijna leeg is, heeft het apparaat nog genoeg energie om minstens 9 schokken toe te dienen. De eenvoudig te vervangen reservebatterijen zijn verkrijgbaar via ZOLL of bij de meeste winkels.

Hoe lang gaan de elektroden mee en zijn ze herbruikbaar?
De met het AED Plus-apparaat meegeleverde CPR-D-padz elektroden hebben een houdbaarheidsduur van 5 jaar en zijn ontworpen om slechts één keer gebruikt te worden.

Kunnen de met de AED Plus en AED Pro meegeleverde elektroden ook op andere defibrillators worden aangesloten? Bijvoorbeeld de defibrillators die door de ambulancedienst gebruikt worden?
De elektroden kunnen rechtstreeks op alle andere ZOLL-defibrillators worden aangesloten. Als de ambulancedienst of het ziekenhuis gebruik maakt van apparatuur van andere fabrikanten, kunnen er adapters worden gebruikt om de ZOLL-elektroden op de andere apparatuur aan te sluiten.

Kan de AED Plus door iedereen worden gebruikt, zelfs als ze nog nooit training hebben gehad?
De NRR en BRC zijn van mening dat een AED veilig en doeltreffend gebruikt kan worden zonder voorafgaande training, er moet echter waar mogelijk altijd training worden gegeven. De AED Plus is ontworpen om tekst- en audioberichten te geven om de hulpverlener zo goed mogelijk bij het reanimatieproces te helpen.

Is het moeilijk en duur om de AED Plus te onderhouden?
De AED Plus heeft de laagste eigendomskosten over een periode van 10 jaar. Tenzij het apparaat gebruikt wordt, hoeft er tot 5 jaar lang niets te worden vervangen of aangeschaft. De AED Plus voert ook regelmatig een automatische zelftest uit om de gereedheid van het apparaat te verzekeren. Als het apparaat een fout detecteert of als de batterij/elektrode vervangen moet worden, zal het indicatievenster een rood kruis weergeven en klinkt er een pieptoon met tussenpozen.

De AED Plus is niet de goedkoopste op de markt. Waarom kiezen voor dit apparaat?
Er zijn goedkopere apparaten op de markt, maar deze bieden niet dezelfde begeleidende reanimatie-ondersteuning als de AED Plus. U moet zich dus de vraag stellen of hoogwaardige reanimatie belangrijk is voor de overleving van een patiënt met een hartstilstand? Hoeveel vertrouwen hebben u en uw medewerkers erin dat er in een stressvolle situatie consistente en hoogwaardige reanimatie gedurende een lange periode geleverd kan worden? Voor het leveren van hoogwaardige reanimatie heeft u de AED Plus nodig. Geen enkel ander apparaat op de markt kan dit ondersteuningsniveau leveren.

Kan ik aansprakelijk worden gesteld?
Er is op dit moment geen wet in de Benelux die een hulpverlenende omstander beschermt in geval van een hartstilstand. Er is op dit moment geen wet in de Benelux die een hulpverlenende omstander beschermt in geval van een hartstilstand. Het tegenovergestelde is waar, de wet moedigt omstanders aan om te handelen naar beste vermogen volgens de regels van de wet van 2007. Indien een slachtoffer bewusteloos is en niet meer ademt, mag iedereen reanimatie toepassen. Tot op heden is er geen melding gemaakt van rechtszaken tegen hulpverlenende omstanders.

Dienen AED's alleen gebruikt te worden door medische professionals?
AED's zijn specifiek ontworpen met het oog op onervaren hulpverleners. De AED Plus bevat grafische, afleesbare en hoorbare berichten om hen door de keten van overleving te begeleiden en te helpen bij het uitvoeren van hoogwaardige reanimatie en het toedienen van een schok waar nodig. Als er geen schok wordt geadviseerd, is reanimatie van cruciaal belang om zuurstofrijk bloed door het lichaam naar de vitale organen te pompen totdat de ambulance komt en overneemt.

Wat moet ik doen bij een technisch defect van een apparaat van ZOLL?
Bij technische problemen neemt u contact op met het ZOLL Benelux kantoor of de in het VK gebaseerde Technische Dienst van ZOLL op +31 (0) 481 366 422 of info.benelux@zoll.com